Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania   Mieszkanie przeważnie stanowi najcenniejszy składnik majątku konsumenta. Stąd, gdy popadnie on w zadłużenie, a wierzyciele rozpoczną egzekucję swoich należności z dużą dozą prawdopodobieństwa należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą chcieli sięgnąć po nieruchomość...

Powrót do egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych Jednym z rozwiązań prawnych wprowadzonych na początku pandemii COVID-19 było wprowadzenie zakazu przeprowadzania egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych. Ustawodawca chciał w ten sposób chronić właścicieli czy najemców przed utratą mieszkań z powodu kryzysu gospodarczego, którego wybuchu –...

Krajowy Rejestr Zadłużonych w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiejPostępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, jednak z szeregu podobnych rozwiązań mogą skorzystać także konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Chodzi tu zwłaszcza o upadłość konsumencką, wprost wzorowaną na upadłości przedsiębiorców oraz o możliwość zawarcia przez dłużnika nieprowadzącego własnego...

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie. Jak uratować firmę przed upadkiem? Na to pytanie odpowiedzi udzielą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Artur Omelczuk i Michał Kosmacki – wspólnicy w Kancelarii GRP. Pisaliśmy już, że rok 2021 z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm. Zadaliśmy sobie również pytania -...

Zakaz cesji. Co to jest? Po co się stosuje? Dochodzenie należności prawie zawsze stanowi skomplikowane zadanie, o czym świadczą chociażby statystyki dotyczące inicjowania oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych. Rzadko kiedy przebiegają one bez problemów, pozwalając na odzyskanie całości należności z majątku dłużnika. W związku z tym wierzyciele...

Kwoty wolne od zajęcia – z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia, z emerytury z rachunku bankowego Wobec osób borykających się z trudnościami w spłacie zadłużenia, coraz częściej dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego. W przeważającej większości przypadków dzieje się tak wówczas, gdy wierzytelność zostanie zasądzona prawomocnym...

Rok 2020 z szalejącą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm – czy rok 2021 będzie inny? Czy programy pomocowe są wystarczające, aby przedsiębiorcy utrzymali się na rynku? Co czeka gospodarkę w kolejnych miesiącach? Problem z płynnością finansową w przedsiębiorstwach Z przeprowadzonego badania na zlecenie...

Upadłość konsumencka (inaczej bankructwo), jest to sądowe postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 491(1) i nast. prawa upadłościowego). Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka ma na celu ustalenie listy wierzycieli oraz zasad spłaty zadłużenia przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych dłużnika. Prawo upadłościowe...

Zarząd w spółce z.o.o jest organem wykonawczym, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Działania zarządu regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz umowa spółki. Czy zarząd spółki z.o.o. ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania? Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa zarządu za zobowiązania spółki? Spółka z.o.o....

    Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO