Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej Zadłużenie nie musi być prostą drogą do ogłoszenia upadłości i zamknięcia działalności. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą przeprowadzić restrukturyzację i zawalczyć o uzdrowienie firmy. Praktyka pokazuje, że spośród czterech modeli postępowania restrukturyzacyjnego najczęściej korzystają z postępowania o zatwierdzenie układu. Wyjaśniamy, jak wygląda […]

Jak ogłosić upadłość firmy? Zapoznaj się z przepisami

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku. Kto i w jakich okolicznościach może go złożyć? Upadłość przedsiębiorstwa – dla kogo? Upadłość firmy, zwaną potocznie bankructwem, można ogłosić w trybie określonym w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. W myśl jej przepisów upadłość może ogłosić: przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, spółka z […]

Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka? Dowiedz się, kto nie może ogłosić takiej upadłości

Upadłość konsumencka to dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej szansa na powrót do normalnego życia, dzięki niej dochodzi bowiem do ich częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań. Kto i w jakich okolicznościach może z niej skorzystać? Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić? Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby […]

Upadłość a komornik

Upadłość a komornik

Upadłość a komornik   Postępowanie o ogłoszenie upadłości i postępowanie egzekucyjne u swoich podstaw mają powstanie zadłużenia. Jaka jest ich wzajemna relacja?

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z czterech form, w której można prowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika.

Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami

Ochrona przed komornikiem

Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami   Nieodbieranie telefonów, czy listów od komornika nie jest sposobem na ochronę przed prowadzonymi przez niego działaniami. Mówiąc o ochronie przed komornikiem, przede wszystkim należy pamiętać o zapobieganiu zadłużeniu, a jeśli takie się pojawi – o terminowym regulowaniu należności. Warto jednak pamiętać, że istnieje kilka możliwości skutecznego powstrzymania lub […]

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?   Czynności komornika, czyli wszelkie kroki ponoszone przez niego w ramach zajęcia majątku dłużnika stanowią dla wielu osób ogromny powód do niepokoju. Tymczasem nawet do 40% Polaków ma na swoim koncie aktywny dług (zazwyczaj w banku lub instytucji o podobnym charakterze), a to już wystarczająca okoliczność […]

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?   Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ogromna satysfakcja i możliwość samorealizacji, ale i spore ryzyko finansowe. Jak postępować, by wprowadzić skuteczne metody ochrony majątku firmy przed wierzycielami w razie zadłużenia i postępowania egzekucyjnego?