Jak ogłosić upadłość firmy? Zapoznaj się z przepisami

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku. Kto i w jakich okolicznościach może go złożyć? Upadłość przedsiębiorstwa – dla kogo? Upadłość firmy, zwaną potocznie bankructwem, można ogłosić w trybie określonym w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. W myśl jej przepisów upadłość może...

Upadłość konsumencka to dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej szansa na powrót do normalnego życia, dzięki niej dochodzi bowiem do ich częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań. Kto i w jakich okolicznościach może z niej skorzystać? Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić? Upadłość konsumencka...

Ochrona przed komornikiem - przed wierzycielami

  Nieodbieranie telefonów, czy listów od komornika nie jest sposobem na ochronę przed prowadzonymi przez niego działaniami. Mówiąc o ochronie przed komornikiem, przede wszystkim należy pamiętać o zapobieganiu zadłużeniu, a jeśli takie się pojawi – o terminowym regulowaniu należności. Warto jednak pamiętać, że istnieje kilka możliwości skutecznego powstrzymania lub zawieszenia działań komorniczych i ochrony przed wierzycielami.

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?

  Czynności komornika, czyli wszelkie kroki ponoszone przez niego w ramach zajęcia majątku dłużnika stanowią dla wielu osób ogromny powód do niepokoju. Tymczasem nawet do 40% Polaków ma na swoim koncie aktywny dług (zazwyczaj w banku lub instytucji o podobnym charakterze), a to już wystarczająca okoliczność mogąca prowadzić do problemów z regularną spłatą zadłużenia. Czy istnieją sposoby na to, by uniknąć egzekucji komorniczej i zablokować komornika oraz jego działania?

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania   Mieszkanie przeważnie stanowi najcenniejszy składnik majątku konsumenta. Stąd, gdy popadnie on w zadłużenie, a wierzyciele rozpoczną egzekucję swoich należności z dużą dozą prawdopodobieństwa należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą chcieli sięgnąć po nieruchomość...

    Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO