Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania   Mieszkanie przeważnie stanowi najcenniejszy składnik majątku konsumenta. Stąd, gdy popadnie on w zadłużenie, a wierzyciele rozpoczną egzekucję swoich należności z dużą dozą prawdopodobieństwa należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą chcieli sięgnąć po nieruchomość dłużnika. Nie inaczej jest w przypadku upadłości konsumenckiej, […]

Powrót do egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych

kancelaria GRP

Powrót do egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych Jednym z rozwiązań prawnych wprowadzonych na początku pandemii COVID-19 było wprowadzenie zakazu przeprowadzania egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych. Ustawodawca chciał w ten sposób chronić właścicieli czy najemców przed utratą mieszkań z powodu kryzysu gospodarczego, którego wybuchu – w ogromnych rozmiarach – wówczas się spodziewano. Niedawno ustawodawca […]

Szybka restrukturyzacja dla małych i średnich firm

Szybka restrukturyzacja dla małych i średnich firm

W dzisiejszym artykule wypowiadają się Artur Omelczuk i Michał Kosmacki – licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni. Temat bardzo ważny dla wszystkich, który prowadzą firmy w tym wyjątkowo trudnym czasie.

KRZ w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

KRZ w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

Krajowy Rejestr Zadłużonych w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, jednak z szeregu podobnych rozwiązań mogą skorzystać także konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Chodzi tu zwłaszcza o upadłość konsumencką, wprost wzorowaną na upadłości przedsiębiorców oraz o możliwość zawarcia przez dłużnika nieprowadzącego własnego biznesu układu z wierzycielami, co pod wieloma względami przypomina […]

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie.

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie. Jak uratować firmę przed upadkiem? Na to pytanie odpowiedzi udzielą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Artur Omelczuk i Michał Kosmacki – wspólnicy w Kancelarii GRP. Pisaliśmy już, że rok 2021 z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm. Zadaliśmy sobie również pytania – czy rok 2022 będzie inny? Dzisiaj wiemy, że […]

Zakaz cesji. Co to jest? Po co się stosuje?

Zakaz cesji. Co to jest? Po co się stosuje?

Dochodzenie należności prawie zawsze stanowi skomplikowane zadanie, o czym świadczą chociażby statystyki dotyczące inicjowania oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych. Rzadko kiedy przebiegają one bez problemów, pozwalając na odzyskanie całości należności z majątku dłużnika. W związku z tym wierzyciele niekiedy poszukują innych rozwiązań, w tym np. sprzedaży swojej wierzytelności na rzecz podmiotu wyspecjalizowanego w windykacji należności. Cesja, […]

Kwoty wolne od zajęcia – z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia

Kwoty wolne od zajęcia - z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia

Kwoty wolne od zajęcia – z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia   Wobec osób borykających się z trudnościami w spłacie zadłużenia, coraz częściej dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego. W przeważającej większości przypadków dzieje się tak wówczas, gdy wierzytelność zostanie zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu, a dłużnikowi nie uda się dojść do porozumienia z wierzycielem w kwestii […]

Fala upadłości w 2021 roku – przedsiębiorcy walczą o przetrwanie

Rok 2020 z szalejącą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm – czy rok 2021 będzie inny? Czy programy pomocowe są wystarczające, aby przedsiębiorcy utrzymali się na rynku? Co czeka gospodarkę w kolejnych miesiącach? Problem z płynnością finansową w przedsiębiorstwach   Z przeprowadzonego badania na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 69 proc. […]

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka (inaczej bankructwo), jest to sądowe postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 491(1) i nast. prawa upadłościowego). Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka ma na celu ustalenie listy wierzycieli oraz zasad spłaty zadłużenia przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych dłużnika. Prawo upadłościowe gwarantuje zachowanie określonego w przepisach majątku ruchomego najpotrzebniejszego w […]

Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o. za zobowiązania

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Zarząd w spółce z.o.o jest organem wykonawczym, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Działania zarządu regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz umowa spółki. Czy zarząd spółki z.o.o. ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania? Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa zarządu za zobowiązania spółki? Spółka z.o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest posiadającą osobowość prawną, kapitałową […]