Wypełnij formularz kontaktowy.

Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie restrukturyzacji, aby pomóc Twojej firmie wrócić na ścieżkę wzrostu.

Siedziba spółki:

ul. Modrzejowska 22/3

41-200 Sosnowiec

Telefon: +48 32 307 90 60

Oddział:

al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Telefon: +48 22 299 12 08

KONTO BANKOWE: 

PL 69 2490 0005 0000 4530 8298 8451 Alior Bank

E-mail: biuro@kancelariagrp.pl

Kancelaria GRP Sp. z o.o.

KRS: 0000928347

NIP: 5272975250

REGON: 520269403

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – VIII Wydział Gospodarczy,

Wysokość kapitału zakładowego: 40 000,00 PLN opłacony w całości