Restrukturyzacja firm – Upadłość konsumencka – Doradca restrukturyzacyjny

Doradztwo dla firm – Warszawa i Katowice

Kancelaria GRP oferuje kompleksową pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w różnego rodzaju kłopotach finansowych związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej. Zapewniamy fachowe doradztwo związane, między innymi z restrukturyzacją firm (Warszawa i Katowice). Udzielamy niezbędnej pomocy w celu przywrócenia płynności finansowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Klienta.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA – KATOWICE

Biura naszej kancelarii działają w Katowicach (siedziba główna) oraz w Warszawie (filia). Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców z tych okolic do skorzystania z oferty współpracy dotyczącej restrukturyzacji przedsiębiorstw (Katowice, Warszawa). Nasi doświadczeni doradcy korzystają ze sprawdzonych, pewnych narzędzi umożlwiających wyjście na prostą nawet w bardzo trudnych czy skomplikowanych przypadkach. Prowadzenie przedsiębiorstwa, w dowolnej branży czy sektorze gospodarczym, zawsze wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej – nie jest to jednak problem, który zawsze musi kończyć się procesem upadłościowym. Klientom zdecydowanym na zawalczenie o swoje przedsiębiorstwo zapewniamy niezbędne działania restrukturyzacyjne – zawsze dostosowane do indywidualnego przypadku.  Restrukturyzacja firm (Warszawa, Katowice) polega na bardzo dokładnym przeanalizowaniu sytuacji Klienta. Na podstawie pozyskanych danych nasi doradcy restrukturyzacyjni mogą zaplanować procedurę restrukturyzacyjną dostosowaną do określonych potrzeb oraz możliwości. Solidnie przygotowany i uzasadniony plan restrukturyzacyjny będzie do tego korzystnie wpływał na odbiór firmy przez wierzycieli, którzy między innymi na podstawie planu restrukturyzacyjnego podejmują decyzję w zakresie oddania głosu za albo przeciw układowi. Sam proces restrukturyzacji (restrukturyzacja Warszawa, restrukturyzacja Katowice) jest szansą na to, by ochronić majątek Twojego przedsiębiorstwa zgodnie z prawem i zapewnić Ci, jako właścicielowi, odzyskanie płynności finansowej.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA – FIRMA WARSZAWA/KATOWICE

Upadłość przedsiębiorstwa jest, podobnie jak w stomatologii wyrwanie zęba – ostatecznością. W naszym mniemaniu, dopóki istnieją realne szanse na odzyskanie firmy, upadłość należy odsunąć w czasie. Jeżeli jednak sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie restrukturyzacji, oferujemy niezbędne wsparcie prawne i doradcze w zakresie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Upadłość firmy (Warszawa, Katowice) jest procesem, w wyniku którego syndyk spienięża cały majątek przedsiębiorstwa, sporządza plan podziału zgromadzonych środków, a następnie doprowadza do wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. W celu jej ogłoszenia konieczne jest wcześniejsze złożenie stosownego wniosku do sądu rejonowego (właściwego dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – OBSŁUGA KLIENTÓW Z KATOWIC I WARSZAWY

Klientom z Warszawy i Katowic oferujemy doradztwo oraz pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej. Ta procedura przeznaczona jest dla osób fizycznych (które nie prowadzą działalności gospodarczej), będących niewypłacalnymi w dniu złożenia wniosku.  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (Katowice, Warszawa) ma zasadniczo przynieść dwie korzyści. Po pierwsze – pozwala osobie zadłużonej zablokować powstawanie kolejnych wierzytelności, co mogłoby pogłębiać już i tak trudną sytuację. Po drugie, równie ważne, upadłość tego rodzaju umożliwia ustalenie planu spłaty dotychczasowych zadłużeń w oparciu o bieżące możliwości upadłego (przychody upadłego minus koszty bytowe). Po przeprowadzeniu całego procesu upadłościowego, upadły jest wolny od długów – następuje umorzenie niespłaconych zobowiązań. Osoby zainteresowane ofertą Kancelarii GRP zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Utrata płynności finansowej nie musi wiązać się z upadkiem przedsiębiorstwa. Posiadamy skuteczne narzędzia, które umożliwią dalsze funkcjonowanie firmy oraz uporządkują finanse. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma sytuacji bez wyjścia – starannie przygotowany plan jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

GRP Restrukturyzacje świadczy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Nasze działania oparte są na precyzyjnych analizach prawnych oraz ekonomicznych dotyczących stanu przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane restrukturyzacji.

Wskazujemy skuteczne rozwiązania oraz pomagamy w wyborze właściwej procedury restrukturyzacyjnej.

Początkowe etapy postępowania restrukturyzacyjnego obejmują konsultacje, przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie niezbędnych działań. Kolejny etap obejmuje złożenie do sądu wniosku, którego celem jest wykazanie, że podjęte działania doprowadzą do spłaty zadłużenia oraz poprawy sytuacji firmy. Niezbędnym elementem składanego wniosku jest plan restrukturyzacyjny, który zawiera szczegółowe informacje przedstawiające faktyczny stan przedsiębiorstwa, powód, w wyniku którego doszło do powstania zadłużenia oraz strategię obejmującą działania naprawcze. Równie ważnym elementem, który musi zawierać składany wniosek są propozycje układowe. Zawarte w tych dokumentach informacje staramy się przedstawić wierzycielom i przekonać ich do słuszności zaproponowanych działań restrukturyzacyjnych.

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma na celu ochronę majątku firmy oraz przywrócenie jej płynności finansowej.

Przedsiębiorstwo składające wniosek restrukturyzacyjny ma do wyboru jedno z czterech rodzajów postępowań:

– postępowanie o zatwierdzenie układu – uproszczone postępowanie układowe;

– postępowanie układowe;

– postępowanie sanacyjne;

– przyspieszone postępowanie układowe.

Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone przez GRP Restrukturyzacje prowadzone jest w sposób indywidualny, a dobór właściwej procedury oraz zakres działań zostają określone po wnikliwej analizie finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu.

Oferujmy kompleksową obsługę procesu upadłości konsumenckiej. Prowadzone przez nas działania skutkują oddłużeniem!