Restrukturyzacja firm, przedsiębiorstw

Restrukturyzacja: postępowanie restrukturyzacyjne

 

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością.

Utrata płynności finansowej nie musi wiązać się z upadkiem przedsiębiorstwa. Posiadamy skuteczne narzędzia, które umożliwią dalsze funkcjonowanie firmy oraz uporządkują finanse. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma sytuacji bez wyjścia – starannie przygotowany plan jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

GRP Restrukturyzacje świadczy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Nasze działania oparte są na precyzyjnych analizach prawnych oraz ekonomicznych dotyczących stanu przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane restrukturyzacji.

 

Wskazujemy skuteczne rozwiązania oraz pomagamy w wyborze właściwej procedury restrukturyzacyjnej.

Początkowe etapy postępowania restrukturyzacyjnego obejmują konsultacje, przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie niezbędnych działań. Kolejny etap obejmuje złożenie do sądu wniosku, którego celem jest wykazanie, że podjęte działania doprowadzą do spłaty zadłużenia oraz poprawy sytuacji firmy. Niezbędnym elementem składanego wniosku jest plan restrukturyzacyjny, który zawiera szczegółowe informacje przedstawiające faktyczny stan przedsiębiorstwa, powód, w wyniku którego doszło do powstania zadłużenia oraz strategię obejmującą działania naprawcze. Równie ważnym elementem, który musi zawierać składany wniosek są propozycje układowe. Zawarte w tych dokumentach informacje staramy się przedstawić wierzycielom i przekonać ich do słuszności zaproponowanych działań restrukturyzacyjnych.

 

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma na celu ochronę majątku firmy oraz przywrócenie jej płynności finansowej.

Przedsiębiorstwo składające wniosek restrukturyzacyjny ma do wyboru jedno z czterech rodzajów postępowań:

– postępowanie o zatwierdzenie układu – uproszczone postępowanie układowe;

– postępowanie układowe;

– postępowanie sanacyjne;

– przyspieszone postępowanie układowe.

Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone przez GRP Restrukturyzacje prowadzone jest w sposób indywidualny, a dobór właściwej procedury oraz zakres działań zostają określone po wnikliwej analizie finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

PORADY
EKSPRETÓW

Na czym polega restrukturyzacja? Jak przebiega procedura upadłościowa? Zapoznaj się z naszymi poradami i dowiedz się, jak skutecznie pozbyć się długów.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO