Restrukturyzacja firm, przedsiębiorstw

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością.

Co to jest restrukturyzacja?

Utrata płynności finansowej nie musi wiązać się z upadkiem przedsiębiorstwa. Posiadamy skuteczne narzędzia, które umożliwią dalsze funkcjonowanie firmy oraz uporządkują finanse. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma sytuacji bez wyjścia – starannie przygotowany plan jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Kancelaria GRP świadczy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Nasze działania oparte są na precyzyjnych analizach prawnych oraz ekonomicznych dotyczących stanu przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane restrukturyzacji.

Nasze usługi restrukturyzacyjne:

Wskazujemy skuteczne rozwiązania oraz pomagamy w wyborze właściwej procedury restrukturyzacyjnej. 

1
Analiza i strategia
Początkowe etapy postępowania restrukturyzacyjnego obejmują konsultacje, przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie niezbędnych działań.
2
Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego:
- postępowanie o zatwierdzenie układu,
- przyśpieszone postępowanie układowe,
- postępowanie układowe,
- postępowanie sanacyjne,
- układ częściowy,
- układ likwidacyjny.
3
Komunikacja z wierzycielami i implementacja
Ostatni etap koncentruje się na przedstawieniu i obronie zaproponowanych działań restrukturyzacyjnych przed wierzycielami, aby przekonać ich do zaakceptowania warunków układu.

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma na celu ochronę majątku firmy oraz przywrócenie jej płynności finansowej.

Przedsiębiorstwo składające wniosek restrukturyzacyjny ma do wyboru jedno z czterech rodzajów postępowań:

Postępowanie o zatwierdzenie układu – uproszczone postępowanie układowe.

Postępowanie układowe.

Postępowanie sanacyjne.

Przyspieszone postępowanie układowe.

Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone przez GRP Restrukturyzacje prowadzone jest w sposób indywidualny, a dobór właściwej procedury oraz zakres działań zostają określone po wnikliwej analizie finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

przedsiębiorcy analizujący sytuacje

Jednym z naszych głównych atutów jest umiejętność dostrzegania różnych rozwiązań.