KRZ w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

Krajowy Rejestr Zadłużonych w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe adresowane jest...

KRZ w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

Krajowy Rejestr Zadłużonych w kontekście restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, jednak z szeregu podobnych rozwiązań mogą skorzystać także konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Chodzi tu zwłaszcza o upadłość konsumencką, wprost wzorowaną na upadłości przedsiębiorców oraz o możliwość zawarcia przez dłużnika nieprowadzącego własnego biznesu układu z wierzycielami, co pod wieloma względami przypomina standardową restrukturyzację. W każdym z tych postępowań kluczową rolę odgrywa obecnie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest systemem informatycznym, który rozpoczął swoje działanie 1 grudnia 2021 roku, po kilku latach opracowywania oraz kilkukrotnym przekładaniu daty wejścia w życie odpowiednich przepisów. Krajowy Rejestr Zadłużonych został dedykowany przede wszystkim obsłudze spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, także w obszarze prowadzonych wobec konsumentów, które aktualnie toczą się de facto jedynie online, właśnie za pomocą tego systemu. To jednak nie jest jego jedyna funkcja. W jaki jeszcze sposób wykorzystuje się z Krajowy Rejestr Zadłużonych?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych zamieszcza się informacje o wszystkich podmiotach, w stosunku do których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dłużnikach co do których umorzono egzekucję z powodu jej bezskuteczności oraz o dłużnikach alimentacyjnych. Wobec tego, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest obecnie kluczowym narzędziem weryfikacji zadłużenia firm i osób fizycznych, co z kolei ma bardzo duże znaczenie chociażby dla przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować wypłacalność swoich potencjalnych kontrahentów.

Kluczowy element restrukturyzacji i upadłości.

Od prawidłowego funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych w decydującej mierze zależy jednocześnie szybkość prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Niestety, właściwie od samego początku w tym obszarze pojawiają się bardzo poważne problemy. Krajowy Rejestr Zadłużonych często nie działa prawidłowo – sporo funkcjonalności w ogóle nie funkcjonuje, zaś sam system nie jest zgrany z innymi programami wykorzystywanymi w działalności sądów lub komorników. Przekłada się to na poważne perturbacje w prowadzeniu tego rodzaju spraw, a co za tym idzie, na odzyskiwanie zadłużenia czy na rozwiązywanie problemów z zadłużeniem.

Warto przy tym podkreślić, że w pewnych okolicznościach nadal możliwe jest złożenie pisma w sprawie restrukturyzacyjnej lub upadłościowej w sposób tradycyjny, a nawet podyktowanie jego treści w biurze podawczym sądu. Możliwość ta odnosi się do wierzycieli, którym przysługuje należność ze stosunku pracy, alimentów czy określonych typów rent, np. z tytułu niezdolności do pracy.

Trudno mieć wątpliwości, że cyfryzacja restrukturyzacji i upadłości (w tym konsumenckiej) jest słusznym kierunkiem. Dzięki temu możliwe staje się załatwianie takich spraw bez wychodzenia z domu, jednak kluczowe jest tu właściwe działanie systemów informatycznych obsługujących postępowania. Pod tym względem Krajowy Rejestr Zadłużonych powinien zostać jak najszybciej poprawiony. Pozostaje więc mieć nadzieję na jego szybką i skuteczną modernizację.