Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej Zadłużenie nie musi...

Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu dla jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Zadłużenie nie musi być prostą drogą do ogłoszenia upadłości i zamknięcia działalności. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą przeprowadzić restrukturyzację i zawalczyć o uzdrowienie firmy. Praktyka pokazuje, że spośród czterech modeli postępowania restrukturyzacyjnego najczęściej korzystają z postępowania o zatwierdzenie układu. Wyjaśniamy, jak wygląda ta procedura i jakie korzyści się z nią wiążą.

Kłopoty finansowe firmy to nie koniec świata. Warto pomyśleć o restrukturyzacji

Pogorszenie warunków rynkowych, nietrafiony kontrakt, gwałtowna podwyżka ceny materiałów – jest wiele powodów, które mogą sprawić, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zacznie odczuwać problemy. Może to sprawić, że spadną jego obroty, zacznie rosnąć zadłużenie wobec wierzycieli, np. banku. Jeśli trudności te mają charakter krótkotrwały, nie ma powodów do niepokoju. Jeśli jednak trwają długo i skutkują tym, że firma traci płynność finansową, należy pomyśleć, w jaki sposób uzdrowić jej sytuację.

Służy temu restrukturyzacja, czyli działania, których celem jest uchronienie firmy przed ogłoszeniem upadłości. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, ma za zadanie poprawę kondycji firmy dłużnika, zapewnienie rentowności i umożliwienie mu dalszego działania – przy jednoczesnej spłacie wierzycieli.

O tym, że restrukturyzacja jest korzystna, świadczy rosnące zainteresowanie przedsiębiorców. W 2022 roku ponad 3200 firm otworzyło postępowanie restrukturyzacyjne. To wzrost o 120% w stosunku do roku 2021 i aż 320% w stosunku do 2019 roku. 45% stanowiły restrukturyzacje jednoosobowych działalności.

Jak przebiega restrukturyzacja JDG

 

Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej może zostać przeprowadzona w ramach jednego z czterech postępowań:

 • postępowania o zatwierdzenie układu
 • przyspieszonego postępowania układowego
 • postępowania układowego
 • postępowania sanacyjnego.

Najczęściej restrukturyzację jednoosobowej działalności gospodarczej przeprowadza się w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, które jest określane jako uproszczona restrukturyzacja. Wprawdzie przedsiębiorca może zdecydować się na inną metodę, ale korzyści postępowania o zatwierdzenie układu (szybkość, niskie koszty i niewielki poziom „skomplikowania” zasad) powodują, że niewielu się na to decyduje.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu jest zawarcie umowy z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym. To specjalista (jego kompetencje potwierdza posiadana licencja), którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorcy w zarządzaniu firmą w trakcie trwania postępowania. Pełni on funkcję nadzorcy i odpowiada za przebieg poszczególnych kroków postępowania.

Następnie doradca restrukturyzacyjny:

 • sporządza wstępny plan restrukturyzacyjny i wykaz wierzytelności
 • ogłasza obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ)
 • informuje wierzycieli o wszczęciu postępowania i weryfikacji wierzytelności, sporządza spis wierzycieli i spis wierzytelności spornych
 • przygotowuje plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi
 • prowadzi negocjacje z wierzycielami
 • sporządza sprawozdanie końcowe
 • składa do sądu wniosek i zatwierdzenie układu.

 

Podsumowując, możemy wskazać na następujące korzyści, którymi w pierwszej kolejności  jest ograniczenie formalności: procedura restrukturyzacyjna ma wymiar pozasądowy. Także głosowanie nad układem następuje bez udziału sądu. Dopiero uchwalony przez wierzycieli układ, dla swojej prawomocności, musi zostać zatwierdzony przez sąd.

 • Przedsiębiorca może samodzielnie wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie sprawował funkcję nadzorcy układu. Nie jest on narzucony przez sąd, w związku z czym przedsiębiorą będzie mógł wybrać osobę, której ufa i z którą będzie chciał współpracować w trudnym dla swojej firmy momencie.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu blokuje działania egzekucyjne rozpoczęte przed restrukturyzacją firmy jednoosobowej. Od dnia otwarcia postępowania (tzn. od dnia obwieszczenia) do dnia jego umorzenia lub zakończenia wszczęte wcześnie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte.
 • Do czasu zakończenia uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego bez zgody nadzorcy nie może dojść do wypowiedzenia kluczowych umów z dłużnikiem, np. umowy kredytu, leasingu, najmu.
 • Dłużnik (przedsiębiorca, którego działalność jest objęta postępowaniem) nie traci całkowicie możliwości zarządzania swoją firmą, przy czym to uprawnienie jest ograniczone do czynności zwykłego zarządu.
 • Restrukturyzacja jednoosobowej działalności prowadzi do rozłożenia spłaty wszystkich zobowiązań objętych postępowaniem nawet na kilkanaście lat.