Restrukturyzacja przedsiębiorstw bez udziału sądu.

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem. Jednak ze względu na...

Restrukturyzacja przedsiębiorstw bez udziału sądu.

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem.

Jednak ze względu na specyfikę zjawiska, a przynajmniej jego pierwszej fazy – potencjalnej, często jest ono traktowane jako „normalne” funkcjonowanie na polskim rynku. Nie raz słyszeliśmy: „cóż w tym dziwnego na polskim rynku, że relatywnie rosną koszty, że trzeba ograniczać nowe przedsięwzięcia, czy rośnie zadłużenie wobec kontrahentów”. Bez systemów wczesnego ostrzegania to „normalność”.

ŚWIADOMOŚĆ POJAWIA SIĘ DOPIERO W FAZIE UKRYTEJ, WBREW SWOJEJ NAZWIE, TO FAZA, KTÓRA UWIDACZNIA KRYZYS.

Wtedy pojawiają się już widoczne symptomy:

 • większa liczba wezwań do zapłaty,
 • liczne zmiany dostawców,
 • brak możliwości korzystania z rabatów,
 • coraz częstsze przekraczanie terminów płatności,
 • przedłużanie linii kredytowych,
 • wzrost wykorzystania weksli,
 • wzrost zadłużenia bez wystarczającego uzasadnienia,
 • opóźnienia w przekazywaniu danych finansowych.

To tylko część z tych dotyczących kryzysu w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Następnym etapem są postępowania windykacyjne, sądowe, egzekucyjne – to już nie dolegliwość, a stan chorobowy oraz wyraźne zaburzenie w normalnym funkcjonowaniu firmy. Często zamyka to dostęp do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa, które w naszych warunkach rynkowych jest niezbędne.

Powyższe symptomy dotyczą tylko kryzysu obszarów finansów firmy. Sytuacje kryzysowe (także z obszaru finansów) mają swoje źródło w kryzysie obszaru zarządzania, zarządzania ludźmi, obszarze sprzedaży, obszarze organizacji, w zakresie inwestycji. Wszystko to finalnie ma wpływ na kryzys w obszarze finansowym funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego efektem jest upadek firmy.

 
Podstawą pomocy w sytuacji kryzysu jest:
 • identyfikacja obszarów zagrożenia,
 • ocena i określenie przyczyn kryzysu,
 • zbadanie nasilenia symptomów,
 • analiza wpływu kryzysu na otoczenie biznesowe.
 
 
NALEŻY OKREŚLIĆ STRATEGIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA DOPROWADZIŁA DO SYTUACJI KRYZYSOWEJ I DOKONAĆ GŁĘBOKIEJ ANALIZY KAŻDEGO OBSZARU W FIRMIE, KTÓRY MOŻE GENEROWAĆ PROBLEM.

Równolegle podejmujemy szybkie decyzje, wnikliwie przemyślane, powstrzymujące pogłębianie sytuacji kryzysowej. Pierwszym krokiem jest uporządkowanie sytuacji wewnętrznej firmy w relacji do otoczenia np. negocjacje z wierzycielami, instytucjami finansowymi, wsparcie prawne. Oprócz reagowania na bieżącą sytuację, trzeba angażować potencjał przedsiębiorstwa, optymalizować zasoby w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przyszłością.

Prosto – przygotowujemy program zwalczania kryzysu, który można opisać w dużym skrócie w następujący sposób:

 • diagnoza przyczyn kryzysu,
 • analiza objawów i rodzaju zagrożeń,
 • wdrożenie efektywnych rozwiązań.

 

Istota programu:

 • sposoby przeciwdziałania skutkom kryzysu,
 • przywrócenie właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa.